МАТФ.ПЛУС

 

"Prepoznavanje ručno pisanih matematičkih formula"

Goran Predović, Microsoft Development Center Serbia

Sažetak: Tablet PC je uređaj koji omogućava korisnicima korišćenje PC računara u najrazličitijim situacijama - na putu, na sastanku, na predavanju na fakultetu, bilo da sede ili stoje. Unos informacija u sistem se obavlja preko digitalne olovke ili glasovnih komandi. Microsoft je razvio softwer za prepoznavanje ručno pisanog teksta za najveće svetske jezike, kao sto su engleski, nemački, španski, italijanski, grupa istočnih jezika, itd. U toku je razvoj prepoznavača i za ostale jezike i pisma u kome aktivno učestvuje developerski tim u Beogradu, pa se u budućnosti mogu očekivati prepoznavači srpskog jezika, kako ćirilice tako i latinice.

Pored prepoznavanja teksta koji je od početka bio najveći priotitet od softwera za Tablet PC uređaje, Microsoft ide i korak dalje sa tehnologijama prepoznavanja koje treba da korisniku olakšaju rad sa računarom bez tastature. U programima kao sto je OneNote (iz paketa Microsoft Office) korisniku je pružen bogatiji scenario unosa beleški, gde program pored teksta može prepoznati i složenije strukture kao što su paragrafi, liste, delove inka koji predstavljaju crteže.

Jedan od najizazovnijih projekata za Tablet PC platformu se izvodi upravo u Beogradu - prepoznavanje ručno pisanih matematičkih formula. Za razliku od prepoznavača teksta, prepoznavanje matematičkih formula je univerzalni problem, takva aplikacija se može uz neznatnu lokalizaciju koristiti na svim meridijanima sveta. Druga razlika bitna za implementaciju je složenost problema. Prepoznavanje teksta je u suštini jednodimenzionalni problem, kao ulazni parametar u prepoznavač se može smatrati ink pisan na horizontalnoj liniji u određenom smeru (sa leva na desno). Sa druge strane, matematička formula ima složenu dvodimenzionalnu strukturu, simboli se nalaze jedan pored drugog, jedan iznad drugog, pa čak i jedan unutar drugog. Na tržištu danas ne postoji dovoljno dobar program za prepoznavanje ručno pisanih matematičkih formula (isto važi i za prepoznavanje štampanih matematičkih formula), što samo potvrđuje složenost problema. Uporedo sa razvojem prepoznavača, u Beogradu se izvodi i velika akcija prikupljanja uzoraka matematičkih formula, koji se kasnije koriste u procesu treniranja. Studenti tehničkih fakulteta su posebno dobrodošli da svrate u našu laboratoriju i pomognu tabletu da 'nauči' matematiku - http://www.microsoft.com/scg/mdcs/tabletlearnmath.mspx.