МАТФ.ПЛУС

Друштво пријатеља, дипломаца и сарадника Математичког факултета, Београд
(у оснивању)

МАТФ.ПЛУС (у оснивању) је непрофитно удружење дипломираних студента, пријатеља и сарадника Математичког факултета (МАТФ) у Београду. Активности Друштва и његова организација ће бити дефинисане Статутом који ће бити усвојен на првој седници Скупштине (планирана за прву половину 2006.).

До избора на првој Скупштини, рад Друштва (у оснивању) води Иницијативни одбор:

Секције

Друштво ће бити организовано у секције које по правилу одговарају професионалним профилама на МАТФ-а. По потреби, секције се могу организовати и у подсекције. Тренутно активне секције (предлог):

МАТФ.ПЛУС ће имати своју Скупштину, Председника, Извршни и Надзорни одбор, као и Секретара. Неколико основних правила (предлог):

Рад Друштва и секција се одвија кроз опште и специјалне састанке, семинаре, трибине, пројекте, акције, скупове, вечери, балове, излете, студијске боравке, итд. Чланство у секцијама није екслузивно. Одлуку о оснивању секције доноси Скупштина Друштва.

Текућа структура:

Основне активности Друштва финансирају се донацијама чланова и спонзора, као и сопственим приходима (нпр. кроз издаваштво, обуку, итд). МАТФ ће пружати одговарајућу логистичку подршку раду Друштва.

Седиште Друштва биће на Математичком факултету, Студентски трг 16, Београд.

Детаљније: