МАТФ.ПЛУС

Друштво пријатеља, дипломаца и сарадника Математичког факултета, Београд
(у оснивању)

Основна мисија Друштва биће окупљање бивших студената, сарадника и пријатеља МАТФ-а ради успостављања и подстицања професионалних контаката, међусобне стручне сарадње, афирмације и помоћи како међу члановима Друштва тако и између чланова Друштва и активних студената, наставника и сарадника МАТФ-а.

Наша визија

Наша визија је да МАТФ.ПЛУС постане зрела, професионална и јака спрега између бивших дипломаца, студената и наставника МАТФ-а. Настојаћемо да МАТФ.ПЛУС буде животнији, реалнији, практичнији и креативнији наставак учења, сарадње и дружења који је започет на Математичком факултету.

Желимо да МАТФ.ПЛУС омогући оквир за успешну сарадњу и контакте између свршених студената у њиховом професионалном животу; желимо да кроз тај оквир наши дипломци, кроз своје фирме, заједнички учествују на малим и великим професионалним пројектима, изазовима, конкурсима; желимо да оснивају нове заједничке фирме, школе, и покрећу заједничке акције, дружења, такмичења, скупове. Желимо и да се наставници и сарадници МАТФ-а укључе у такве пројекте и помогну својим искуством, знањем и идејама.

Такође желимо да МАТФ.ПЛУС омогући успешну сарадњу и контакте између бивших и активних сарадника, наставника и научника МАТФ-а. Наша визија је да бивши и активни сарадници и наставници МАТФ-а раде на заједничким пројектима, да организују заједничке конференције, семинаре, школе, да размењују студенте. Желимо да кад год је могуће у такве активности укључимо наше дипломце и њихове фирме.

Жеља нам је да наши бивши дипломци а садашњи програмери, наставници, научници, директори, државни службеници буду водиља за унапређење и измену наставих садржаја на МАТФ на основу њиховог реалног сагледавања потреба у пракси. Желимо да и они активно учествују у извођењу наставе, кроз стручну и професионалну праксу за активне студенте, кроз предавања, семинаре и радионице. Желимо да кроз сарадњу са дипломцима, МАТФ заузме оно место у друштву које заслужује.

Желимо, коначно, да МАТФ буде и даље отворена кућа за све своје садашње и бивше студенте, превасходно кроз могућност сталног образовања и освежавања знања током целе каријере. Настојаћемо да заједно са МАТФ-ом дефинишемо одговорајуће динамичке специјалистичке и после-дипломске студије, и да омогућимо заинтересованима да их заврше на обострано задовољство.

Детаљније: